Informační server o žirafách, antilopách, koních, oslech a zebrách.

    

O projektu


Vážení návštěvníci, tyto webové stránky vznikly spoluprací ZOO Dvůr Králové a.s.  a ZOO Liberec, za vydatné pomoci Ministerstva pro životní prostředí, kterému patří velký dík.

Celý nápad se zrodil na společných setkáních chovatelských skupin při Unii Českých a Slovenských zoologických zahrad, konkrétně skupin pro chov žiraf, antilop a koňovitých které by se touto cestou rády podělily o své zkušenosti s ostatními chovateli a zájemci o problematiku chovu exotických zvířat.

Stránky jsou rozděleny jednak na část veřejnou, kde bychom chtěli všechny návštěvníky seznámit s děním kolem chovu žiraf, antilop a koňovitých  nejen v našich zoologických zahradách, ale i v evropských a světových institucích.

Další část je určena pro pracovníky zoologických zahrad, kteří zde najdou nejen čerstvé a aktuální informace, ale i bohatou fotogalerii, videotéku a v neposlední řadě i plemenné knihy, zkušenosti s umělými odchovy a další. Do této části se dostávají pomocí hesla které obdrželi od administrátora.

Zajímavou částí je diskusní fórum, kde mohou probíhat odborné debaty na nejrůznější téma.

Doufáme, že zde každý naleznete hledané informace a budete s naší prací spokojeni.

Za Váš zájem Vám za realizační tým děkují správci těchto stránek Luděk Čulík a Luboš Melichar 

Vážení, budete-li se s námi chtít podělit o fotografie žiraf , antilop nebo koňovitých kopytníků ze zoologických zahrad či přírody, můžete je zaslat na adresu ludek.culik@zoodvurkralove.cz  nebo melichar@zooliberec.cz , poté budou zveřejněny na těchto stránkách. Posílejte jen fotografie vlastní, se jménem autora.

Dejte pozor na žirafy
© zirafy-antilopy.cz, 2004 - 2019
created by Pavel Šimek - sonnet.cz, 2004